Inovácia meteorologických staníc a Meteoportálu HZS

Určite ste si mnohí všimli, že v posledných týždňoch je na stránke meteo.hzs.sk (meteoportál HZS) funkčných čoraz menej staníc a onedlho už nebudú žiadne. Je to dôsledok postupnej inovácie všetkých – doterajších 20-tich automatických meteorologických staníc (AMS). Inovácia je súčasťou EU projektu, ktorý ráta aj s vybudovaním 11-tich nových meteostaníc, 17 malých meteostaničiek na dispečingoch HZS a horských chatách (realizované 2020) a taktiež aj implementácia nového softvéru.

Horská záchranná služba od roku 2000 vybudovala sieť AMS v počte 20 ks. Po pilotnej stanici v Jasnej, pribudlo v roku 2007 5 nových (Žiarska chata, Hrubá Kopa, Salatín, Solisko, Ľadové pleso). Tento stav bol nedostatočný, naďalej nám chýbali dáta z Fatier a z Nízkych Tatier. To sa podarilo výrazne zlepšiť v rokoch 2014 / 2015 kedy pribudlo ďalších 14 profi AMS vo všetkých vysokých pohoriach.

Meteorologické stanice sa nachádzajú vo vysokohorskom teréne, kde sú podmienky na správne fungovanie elektroniky veľmi náročné až extrémne. To malo za následok časté výpadky alebo poškodenia, či už senzorov alebo mechanických častí. Aj vďaka týmto skúsenostiam a novým technologickým možnostiam, môžme v tomto roku inovovať viaceré senzory a pridať zopár nových. Predpokladáme (a veríme) že dáta z nich budú relevantnejšie a s menšími výpadkami. Na piatich najstarších staniciach sa vymieňa takmer všetko (vetromer, výškomer snehu, pyranometer, webkamera, Infrasenzor povrchu snehu, zrážkomer a predovšetkým “mozog AMS” – dataloger). Na 14 novších staniciach sa mení najmä vetromer, výškomer snehu a dopĺňa sa zrážkomer.

V priebehu augusta a septembra 2021 sa postaví 11 ks nových AMS, čím sa vyplnia dôležité, no zatiaľ “biele miesta” na mape meteorologických informácií, ktoré jednak pomáhajú pri lepšej lavínovej predikcii, operatívnej záchrannej činnosti a nepochybne aj pre širokú verejnosť pre lepšiu predstavu o počasí a plánovaní túr v horách. Umiestnené budú v týchto lokalitách:

  • Príslop, Predný Salatín, Holý vrch (Grešovo)
  • Lomnické sedlo, Javorová dolina
  • Dereše, Čertovica, Lapinova poľana
  • Ostredok (pod Stratencom)
  • Babia hora
  • Liptovský Hrádok (SLP)

Aktivity spojené s výstavbou a inováciou automatických meteorologických staníc sú realizované v rámci projektu s názvom “Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí.” Kód projektu v ITMS2014+: 310031M890.

Projekt je financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *