Inštruktáž o lavínach pre verejnosť – uzávierka prihlášok

Vzhľadom na naplnenie stanoveného počtu účastníkov Inštruktáže o lavínach pre verejnosť sme ráno v stredu 26. februára 2014 ukončili prihlasovanie. Ďalšie prihlášky už neakceptujeme! Ďakujeme za porozumenie.

Inštruktáž o lavínach pre verejnosť