Novinky v lavínových správach v sezóne 2018 / 2019

Počas najbližšej zimnej sezóny nastanú po dlhšej dobe relatívne väčšie zmeny. Nie, nebude sa meniť počet stupňov lavínového nebezpečenstva, tých zostáva päť. Najväčšia zmena bude súvisieť s pridaním doplnkových informácií a so zmenou ikon, grafiky či dizajnu. Všetky zmeny úzko súvisia s implementáciou  odporúčaní EAWS (asociáciou Európskych lavínových služieb)

 1. LAVÍNOVÉ PROBLÉMY ako nový štandard.

Najdôležitejšou zmenou bude pridanie informácie o aktuálnom „lavínovom probléme“. Stanovených bolo 5 typických lavínových problémov, ktoré bližšie popisujú lavínovú situáciu v daný deň. Napr. ak je vyhlásené ZVÝŠENÉ lavínové nebezpečenstvo, automaticky to musí súvisieť s jedným, niekedy aj s dvomi lavínovými problémami. Okrem slovného pomenovania je medzinárodne stanovená aj ikona jednotlivých problémov:

 

Nasledujúce definície (v tabuľkách) zahŕňajú všeobecnú charakteristiku problému vrátane očakávaného typu lavíny, opisu priestorovej distribúcie a miesta/hĺbky kritickej vrstvy v snehovej pokrývke, charakteristiku mechanizmu uvoľnenia, opis trvania a časového vývoja a nakoniec rady pre pohyb turistov. Hlavnou cieľovou skupinou sú bežní návštevníci hôr pohybujúci sa v lavínovom teréne (turisti, skialpinisti, horolezci apod.)

 

 1. Zmena ikon stupňa lavínového nebezpečenstva (SLN) a doplnkových informácii

Podľa  odporúčaní EAWS sa taktiež mení aj IKONA zobrazujúca SLN. Tá môže byť rozdelená podľa nadmorskej výšky, ak je lavínový stupeň rozdielny v rôznych výškach.

To znamená, že pôvodná ikona   sa mení na 

s doplnkovou informáciou o lavínovom probléme  orientácii, nadmorskej výške a tendencii na 24 hod:

Každá zmena predstavuje aj určité mínusy, žiaľ, do jednej ikony nebolo možné vhodne zobraziť stav dopoludnia a popoludní (AM/PM) tak ako to bolo v predchádzajúcej ikone. Z toho dôvodu vznikli 2 mapky (karty): „Lavínová situácia AM / Lavínová situácia PM“ ktoré je nutné si prekliknúť.

Vizualizácia novej stránky o lavínovej siuácii:

3. Zmena názvoslovia  VEĽKOSTI LAVÍN.

Veľkosti lavín sa už dlhšiu dobu rozdeľujú do 5 kategórii. Z dôvodu vnímania a predstavy o potenciálnom nebezpečenstve nastal posun v názvosloví smerom dolu, napr. Stredná (medium) lavína už nie je veľkosť 3, ale 2. Charakter a veľkosti lavín (1 až 5) ostáva nemenný!

 • Veľkosť 1 = Malá (splaz) (predtým “Neškodná / splaz”)
 • Veľkosť 2 = Stredná (predtým “Malá”)
 • Veľkosť 3 = Veľká (predtým “Stredná”)
 • Veľkosť 4 = Veľmi veľká (predtým “Veľká”)
 • Veľkosť 5 = Extrémne veľká (predtým “Veľmi veľká”)

Veľkosť lavíny je klasifikovaná  deštruktívnym potenciálom, dĺžkou (dosahom)  a rozmerom:

 Veľkosť 1: Malá lavína (splaz)

 • minimálne nebezpečenstvo zasypania (skôr nebezpečenstvo pádu)
 • zosuv snehu sa obvykle zastaví pred koncom svahu

 Veľkosť 2: Stredná lavína

 • môže zasypať, zraniť alebo zabiť človeka
 • snehová lavína sa obvykle zastaví na konci svahu

 Veľkosť 3: Veľká lavína

 • môže zasypať a zničiť auto, poškodiť nákladné auto; zničiť malú budovu alebo polámať niekoľko stromov
 • snehová lavína môže prejsť rovinatým terénom (značne pod 30 °) do vzdialenosti menej ako 50m

Veľkosť 4: Veľmi veľká lavína

 • môže zasypať a zničiť železničné vagón, veľký nákladný automobil, niekoľko budov alebo kus lesa
 • snehová lavína prechádza rovinatým terénom (značne pod 30 °) na vzdialenosti viac ako 50 m a môže dosiahnuť údolie

 Veľkosť 5: Extrémne veľká lavína

 • môže zničiť krajinu; katastrofálny potenciál poškodenia
 • snehová lavína dosahuje dno údolia; dosahuje / prekonáva maximálne známe dosahy

 

So zmenou názvov veľkostí lavín súvisí aj slovná zmena v stupnici lavínového nebezpečenstva. Predovšetkým v časti „Pravdepodobnosť uvoľnenia lavín“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *