Európska spolupráca lavínových služieb

Európske spoločenstvo lavínových služieb (EAWS) združuje hlavné európske inštitúcie zaoberajúce sa vydávaním lavínových správ. EAWS bol založený v roku 1983 piatimi národnými lavínovými varovnými centrami, konkrétne Rakúskom, Francúzskom, Nemecka, Talianskom a Švajčiarskom. Odvtedy už ubehlo niekoľko rokov a celá organizácia sa začala inštitucionalizovať. Momentálne EAWS združuje 35 predpovedných služieb so 16 krajín. V roku 2017 bolo podpísané memorandum o porozumení. Toto Memorandum o porozumení bolo založené s cieľom ďalej posilniť spoluprácu medzi Európskymi lavínovými službami, pričom hlavný dôraz je kladený na:

  • vymieňanie nápadov, skúsenosti a prevádzkových postupov pri lavínových predpovediach
  • vypracovanie noriem, zdieľanie pravidiel a smerníc pre takéto činnosti (napr. Európska stupnica lavínového nebezpečenstva, pomocná “Bavorská Matrica”);
  • vypracovanie kritérií, štruktúr a grafických výstupov predpovedných produktov, dodávaných pre rôzne typy používateľov;
  • zvýšenie efektivity prevádzky a posilnenie zručnosti zamestnancov lavínových služieb

Valné zhromaždenie EAWS 2017

V polovici júna 2017 sa nemeckom Tutzingu zišlo valné zhromaždenie, na ktorom sa rozoberali odborné záležitosti a boli volení predstavitelia. V najbližších sezónach sa bude k lavínovým správam vždy pripájať aj jeden generalizovaný lavínový problém, popisujúci situáciu v danom pohorí. Niektoré zmeny sa dotknú veľkosti lavín, stupňov lavínového nebezpečenstva a Bavorskej matice.

Do výkonných orgánov boli zvolení nasledovní zástupcovia z jednotlivých krajín:

Predseda: Rune Engeset (NVE), NO; Koordinátor: Thomas Stucki (SLF), CH

Technická komisia: Christoph Mitterer (LWD Tirol), AT; Arno Studeregger (LWD Steiermark), AT; Benjamin Zweifel (SLF), CH; Marek Biskupič (SLP-HZS), SVK; Samuel Morin (MeteoFrance), FR; Karsten Müller (NVE), NO; Fabiano Monti (LVG), IT; Mark Diggings (SAIS), UK