Inštruktáž o lavínach pre verejnosť

Dňa 28. marca 2013 sa uskutočnila inštruktáž o lavínach a lavínovej prevencii určená pre verejnosť. Inštruktáže sa zúčastnilo 30 účastníkov do Slovenka a Českej republiky.

Inštruktáž o lavínach pre verejnosť

Účastníci si preverili svoje znalosti a zručnosti pri práci s lavínovými vyhľadávačmi, oboznámili sa s princípmi kamarátskej pomoci pri zasypaní lavínou a taktiež s postupmi pri vyhodnotení testov stability snehovej pokrývky. Inštruktáž sa uskutočnila v oblasti Derešského kotla. Stredisko lavínovej prevencie bude v tradícii takýchto inštruktáží pre verejnosť pokračovať aj v budúcej zimnej sezóne.