Test lavínových prístrojov 2015

Ubehli už štyri roky odkedy Stredisko lavínovej prevencie HZS v spolupráci so zahraničnými partnermi vykonali veľký nezávislý test lavínových vyhľadávacích prístrojov (LVP). Za tú dobu sa na trhu objavilo viacero nových alebo vynovených modelov od všetkých významných výrobcov – Pieps, Ortovox, Mammut, Arva a BCA. Preto sme sa rozhodli podobný test zopakovať aj tento rok. Vzhľadom na nie veľmi priaznivé snehové podmienky tejto zimy sme zvolili okolie Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách, kde bolo snehu relatívne dosť. Test prebehol v dňoch 24-25-26. marca 2015 a zúčastnili sa na ňom okrem slovenskej Horskej Záchrannej Služby, zástupca Horských vodcov na Slovensku, Horská Služba z Krkonôš a zástupca nadácie Anny Pasek z Poľska.

Testované boli nasledovné modely:

  • Arva Neo
  • BCA Tracker3
  • Mammut Barryvox Pulse
  • Ortovox Zoom+
  • Ortovox 3+
  • Ortovox S1+
  • Pieps DSP Sport
  • Pieps DSP Pro

Z dodaných modelov boli vždy náhodne vybrané 3 kusy, čiže pre väčšiu objektivitu sa testovali z každého modelu 3 prístroje na vyhľadávanie + 1 z výrobcu na vysielanie (spolu 24+5)

Test bol rozdelený na viacej častí. Jednou, časovo najnáročnejšou časťou, bolo meranie dosahu vyhľadávacieho prístroja vo všetkých 3 polohách zasypaného vysielača (X,Y,Z). Oproti predchádzajúcemu testu (2011) sme však za vysielač nezvolili len jeden prístroj, ale postupne sme za vysielač menili z každého výrobcu jeden model. Čiže celý test prebehol v zmysle každý s každým. Situáciu ešte mierne „zdržal“ vysielač Ortovox, ktorý disponuje tzv. Smart anténou, čo znamená že pri nepriaznivej polohe Z sa vysielacia anténa automaticky prepne na druhú „priaznivejšiu“ anténu, čím vysiela akoby poloha X alebo Y, ale s kratšou anténou (X,Y,Zx,Zy). Celkovo bolo urobených 360 meraní pri ktorých sa prešlo cca 28 km. Vysielací prístroj bol umiestnený v hĺbke 50 cm a celkovo bol menený 16 krát.

Ďalším testom bolo jemné hľadanie – dohľadávanie, čiže presná lokalizácia zasypaného prístroja zo vzdialenosti < 3 m. Meral sa rozdiel skutočnej vzdialenosti od vzdialenosti na displeji. Test prebehol v dvoch variantách, pri zasypaní 50 cm, resp. 155 cm.

Ďalej sa merala odchýlka navádzanej trasy (oblúka) od priamej vzdialenosti k zasypanému pri polohe Y.

Ďalším časovo náročnejším meraním bol test viacnásobného zasypania. Vymyslené boli 2 situácie s tromi zasypanými prístrojmi, vzdialené od seba 4 a 20 m, pričom každý zasypaný prístroj bol od iného výrobcu. Gól spočíval v rýchlom nájdení a označení (tzv. MARK) všetkých zasyspaných, pričom hľadajúci sa musel riadiť pokynmi prístroja (smer a vzdialenosť). Testu sa nezúčastnil Ortovox Zoom+, lebo nedisponuje funkciou MARK. Každá trasa hľadajúceho bola zaznamenaná pomocou veľmi presného GPS prístroja, čo nám umožní porovnať aj celkové prejdené trasy.

Okrem týchto testov sme vyskúšali aj fungovanie elektronickej sondy Pieps i-probe. Vyhľadávanie pod 2, resp. 0,5 m funguje spoľahlivo na všetkých výrobcov, no funkcia MARK funguje (tak ako udáva aj výrobca) len v kombinácii so zasypaným prístrojom značky Pieps.

Vzhľadom na obrovský objem nameraných údajov budú podrobné výsledky (tabuľky, grafy atď) zverejnené až neskôr.